صفحه اصلی سلامت روانپزشکی

روانپزشکی

خوش بینی آموخته شده

خوش بینی آموخته شده

خوش بینی آموخته شده (Learned Optimism) مفهومی است که توسط مارتین سیلگمن (Martin Seligman) پدر روانشناسی مثبت گرا به عرصه ی روانشناسی معرفی شده است و در کتاب او با همین عنوان به چاپ رسیده است. تئوری خوش بینی آموخته شده یعنی تواناییِ دیدنِ جهان اطراف با دید مثبت؛ و اساس آن بر این تفکر استوار است که افراد همانطور که …