اصول اولیه کسب و کار: نحوه برقراری ارتباط با تلفن، ایمیل و پیام متنی

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: درک اصول مربوط به موضوع، پیام های آغازین و سلام به کار گیری…
13,000 تومان

اصول کارآفرینی:جذب سرمایه برای استارتاپ

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: لیستی از سه متغیر که روی منابعی که برای جذب سرمایه انتخاب کرده…
30,000 تومان

اصول کسب و کار

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: درک اهداف کسب و کار، سهامدارها و منابع تولید جذب سرمایه مدیریت کارکنان…
25,000 تومان

اصول مدیریت پروژه : ذینفعان

توضیحات دوره آموزشی: با سهام دارانتون مشارکت های سالم بسازین و یک محیط دو سر برد در کسب و کارتون…
25,000 تومان

اصول مدیریت پروژه : مدیریت بودجه

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: استانداردهای هزینه ها تعادل بین سرمایه و هزینه های عملیاتی تخصیص هزینه ها…
17,000 تومان

اصول مدیریت پروژه: کیفیت

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: کیفیت پروژه چیست؟ استفاده از تحلیل های پارتو و روش شش سیگمای ناب…
21,000 تومان
امورمالی ضروری برای کسب و کارهای کوچک
31%
تخفیف

امورمالی ضروری برای کسب و کارهای کوچک

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: شروع کسب وکارهای کوچک کنار آمدن با سرمایه کمتر از حد نیاز مدیریت…
35,000 تومان 24,000 تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی: مدیریت کامنت های کاربران

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: ارتباط با مخاطب درست استفاده از پلت فرم برای کامنت های زنجیره ای…
14,000 تومان