اصول مدیریت پروژه: ریسک ها

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: چرا هر روزه و در همه پروژه ها باید ریسک را مدیریت کنیم؟…
20,000 تومان

مدیریت پروژه: یکپارچگی

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: چگونه جریان فرآیند مدیریت یکپارچگی را تحت تاثیر قرار می دهد. فرآیند مدیریت…
20,000 تومان