اصول مدیریت پروژه: تدارکات

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: توصیف تدارکات پروژه تشخیص زمان درست کمک گرفتن از فروشندگان و شرکا مقایسه…
41,000 تومان

اصول مدیریت پروژه: ریسک ها

بدون امتیاز 0 رای
37,000 تومان
در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: چرا هر روزه و در همه پروژه ها باید ریسک را مدیریت کنیم؟…
37,000 تومان

مدیریت پروژه: ارتباطات

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: برقراری ارتباط رسمی و غیررسمی گوش دادن فعال اولویت بندی نیازهای ذینفعان برنامه…
53,000 تومان

مدیریت پروژه: کار تیمی

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: معرفی رفتارهای وشخصیت 4نوع استایل کاری ارائه مثال از اهداف SHAPED تعریف سایه…
16,000 تومان

مدیریت پروژه: یکپارچگی

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: چگونه جریان فرآیند مدیریت یکپارچگی را تحت تاثیر قرار می دهد. فرآیند مدیریت…
22,000 تومان