بهینه سازی ایمیل های بازاریابی

در این مجموعه آموزشی شما یاد خواهید گرفت: راه اندازی ایمیل برای نمایشگرانی با بهترین وضوح انتخاب ابزار بازاریابی ایمیلی…
16,000 تومان

مدیریت بازاریابی ایمیلی: لیست ها و کمپین ها

در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: انتخاب پلتفرم ایمیل مارکتینگ وارد کردن مخاطبین به لیست های ایمیل ساختن فرم…
15,000 تومان