baladshow
  1. کسب و کار

  2. اصول مدیریت پروژه : ذینفعان

اصول مدیریت پروژه : ذینفعان

با سهام دارانتون مشارکت های سالم بسازین و یک محیط دو سر برد در کسب و کارتون ایجاد کنین. در این دوره نویسنده و متخصص مدیریت پروژه، تری وگنر به شما نشون میده که چطور سهامداران خودتون رو با استراتژی های هوشمندانه در روابط که موجب همبستگی و رضایت بیشتر در پروژه نهایی میشه مدیریت کنین. شما می آموزید که چطور سهام داران رو آنالیز کنین، ساختارهای قدرت ترسیم کنین، خطوط باز در روابطتون رو حفظ کنین، و از مهرات های بین فردی در ارتباط سازی استفاده کنین.

مدت زمان
01:01:26
تعداد ویدیو ها
۱۸

۱۵,۰۰۰ تومان

صداپیشه ها

ن

نوشین حشمتی زاده

مترجم ها

آ

آیدا غلامی

مجموعه های مرتبط