baladshow
  1. انیمیشن سازی

  2. مبانی انیمیشن سازی: اصول اولیه ی انیمیشن سازی کاراکتر

مبانی انیمیشن سازی: اصول اولیه ی انیمیشن سازی کاراکتر

اصول انیمیشن سازی برای پویانمایی عالی یک کاراکتر ریشه در نحوه ی ژست دهی شما به الگوتون داره؛ اینکه حالات و هر یک از ژست های میمیک چهره رو به طور طبیعی به حرکت در بیارین و حالت دیالوگ طبیعی رو شبیه سازی کنین، طوری که کاراکتر به خوبی قابل درک باشه. در این دوره آموزشی همراه ما باشین تا پایه ای ترین اصول انیمیشن سازی که هر انیماتور تازه کاری باید برای زندگی بخشیدن به کاراکتر خیالی ش بدونه رو صرف نظر از نرم افزار یا سبک های خاص یاد بگیرین. مدرس و انیماتور این دوره آقای جورج مستری اول از همه به نحوه ی قرار دادن یک الگو در موقعیت و ساخت حرکات واقع گرایانه و حفظ تعادل و وزن اون برای واقعی جلوه دادنش می پردازه. بعد، نقاط میانی بین هر ژست رو در ساختاری که به انیمیشن سازی ژست به ژست معروفه انیمیت میکنین. در قدم بعدی کاراکتر رو در چرخه ی راه رفتن به حرکت در میارین، در چهره اون حالات احساسی ایجاد میکنین و دیالوگ سازی انجام میدین. در نهایت هم یاد میگیرین چطور همه ی این اصول رو با هم در صحنه به کار بگیرین و یک انیمیشن ژست به ژست دیالوگ وار خلق کنین سرفصل های این دوره عبارتند از: تنظیمات ژست ها برای روایت یک داستان ساخت خط مسیر حرکت برای ژست ها انیمیت کردن حالت های نشسته و ایستاده ایجاد حالت پیش بینی برای ژست ها و تنظیم اصطکاک های درونی به حرکت درآوردن کاراکت در چرخه راه رفتن انیمیت کردن سر و صورت انیمیت کردن آواهای صدایی ساده انیمیشن سازی یک صحنه ی کامل

مدت زمان
03:50:29
تعداد ویدیو ها
۳۸

صداپیشه ها

M

Mostafa Jalali

مترجم ها

ز

زهرا جعفری

مجموعه های مرتبط