baladshow
  1. انیمیشن سازی

  2. اصول انیمیشن سازی دو بعدی : موجودات پرنده

اصول انیمیشن سازی دو بعدی : موجودات پرنده

اندازه ها و آناتومی های مختلف از جانوران پروازی باعث پدید اومدن سبک های مختلف در پرواز و الگوهای پروازی میشه. به عنوان مثال، میتونید بال ها و مسیر پرواز یک مرغ مگس خوار رو با کلاغ مقایسه کنید. در این دوره به نحوه ی انیمیت کردن حرکت جانوران مختلف پروازی، از یک پروانه ی کوچک گرفته تا اژدهای غولپیکر می پردازیم.

مدت زمان
00:33:12
تعداد ویدیو ها
۹
۱۹,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

صداپیشه ها

ش

شاهین نورایی

مترجم ها

MohammadJavad Rastegar

MohammadJavad Rastegar

مجموعه های مرتبط