baladshow
  1. کسب و کار

  2. اصول اولیه کسب و کار: نحوه برقراری ارتباط با تلفن، ایمیل و پیام متنی

اصول اولیه کسب و کار: نحوه برقراری ارتباط با تلفن، ایمیل و پیام متنی

تلفن ،ایمیل ،یا پیام کوتاه؟ یاد بگیرین که چه متد ارتباطی رو در چه زمانی به کار ببرین.سوزانا کی با اموزش ایمیل شروع می کنه و همه چیز از تنظیم امضاها تا به کاربردن لحن و تُن درست در این ارتباط رو توضیح می ده.همچنین اون در این دوره چگونگی بهترین استفاده از پاسخ دهندگان خودکار و تایید دریافت یک ایمیل و پیگیری ایمیل پاسخ داده نشده رو توضیح می ده.این دروس به مشاهده کنندگان کمک میکنه تاارتباطات ایمیلی که تا به حال داشتند رو ارزیابی کنن واطمینان حاصل کنن که گیرندگان این ایمیل ها در هر صورتی از اونها سوءبرداشت نداشتن.مطلب بعدی اصول فرستادن پیام کوتاه که شامل باید ها و نبایدهاییه که باید در فرستادن پیام کوتاه رعایت بشه. بعد از اون سوزانا به ارتباطات تجاری رایج مثل نامه، درخواست پرداخت، پیام های تشکر و چگونگی ایجاد ارتباط مناسب در سطوح فوری و اورژانسی ، نگاهی میندازه. در نهایت ، این دوره اصول استفاده ازتماس های تلفنی مثل سلام و احوالپرسی های مناسب ، پیام های پستی ،پیام های خارج از دفتر و رفتارهای لازم در تماس های تلفنی رو پوشش می ده. مباحث عبارتند از : درک اصول مربوط به موضوع، پیام های آغازین و سلام ، امضا به کار گیری BccوCc و پاسخ به همه اداب نوشتن پیام کوتاه نوشتن نامه های تجاری اصول گذاشتن پیام صوتی و یادگیری اونچه که باید در تماس تلفنی گفته بشه.

مدت زمان
00:58:20
تعداد ویدیو ها
۱۶

صداپیشه ها

س

سمانه هادی

مترجم ها

ن

نرگس قربانی

مجموعه های مرتبط