baladshow
  1. طراحی

  2. اصول طراحی لوگو : چهار اصل طراحی لوگو

اصول طراحی لوگو : چهار اصل طراحی لوگو

طراحی لوگو نیازمند به هنره، اما میدونستین لوگوهای شما از منظر علمی هم دارای منفعتن؟ در این دوره آقای ویلیام لیدول چراهای موجود در کتاب های راهنمای معروف رو بررسی میکنه، و حتی ما رو از بعضی از باورهای غلط و کهنه در طراحی آگاه میکنه. اون 4 اصل در طراحی لوگو رو بررسی میکنه: توجه، پاسخ، مفهوم، حافظه. با استفاده از این نکات دقت و طرافت کاری های علمی رو به لوگو تون اضافه میکنین و طراحی رو با دید علمی و درست پیش میبرین، نه گفته های عوام که شاید شایعه ای بیش نباشن.

مدت زمان
00:41:52
تعداد ویدیو ها
۶
تعداد بازدید
۵۰۸

۱۰,۰۰۰ تومان

مترجم ها

گ

گروه ترجمه جوان

مجموعه های مرتبط